Welcome

Välkommen till bidragsidan för Mixx Awards 2017! 

 För att skicka ett bidrag måste du först skapa ett tävlingskonto. Det gör du genom att klicka på "Submit a case" och följer instruktionerna. 

Tänk på att förbereda ditt bidrag!

  • Läs kriterierna noggrant så att du vet vad som efterfrågas.
  • Ofullständiga bidrag riskerar att bli diskvalifierade.
  • Bifoga gärna bilder, länkar till casefilmer och annat material kopplat till bidraget.
    (annat videomateral som inte kan bifogas med länk skickas till johanna.andersson@iabsverige.se).

    Award