IAB_stor_logga Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss. Ditt engagemang är viktigt för att IAB Sverige ska kunna fortsätta främja kunskap om och skapa riktlinjer för dagens onlinemarknadsföring.

Som medlem i IAB Sverige får du chansen att       Påverka

  • Möjlighet att bidraga inom ditt specialintresse genom att deltaga i IAB Sveriges Task Force.
  • Var med och styra utvecklingen, tex genom vad de olika Task Force ska arbeta med. När nya standards och riktlinjer ska fastställas kan du påverka genom att inkomma med remissyttranden.
  • IAB Sverige har alltid verkat för att vi inte ska få onödig och dålig lagstiftning som kan begränsa digital marknadsförings utveckling i Sverige och på EU-nivå.

Utbilda

  • Certifiera dig på våra utbildningar till rabatterade priser.
  • Kostnadsfria seminarier där du får höra om intressanta case och ta del av de senaste rönen.
  • Ta del av Best Practice Guidelines och andra handböcker från IAB Sverige.

Skapa värde för branschen

  • IAB gör en genomlysning av reklammarknaden i Europa varje år, som publiceras i en unik AdEx-rapporten som distribueras utan kostnad till våra medlemmar (värde 8.000 kr ex moms).
  • IAB tar varje år fram ett flertal studier och rapporter som medlemmarna kan ta del av.
  • IAB Sverige skapar en mötesplats för alla som arbetar med och vill utvecklas inom marknadsföring i digitala medier oavsett vilken typ av aktör du är.
  • IAB är med och formar branschen på andra sätt genom att vara drivande i branschutbildningar, utredningar, utvecklingsprojekt och andra bransch-gemensamma institut som gynnar medlemmarna.

Vill du veta mer eller bli medlem direkt kontakta oss på medlem@iabsverige.se 070 796 48 46. Vi har tre medlemsalternativ:

Affiliate

Privatpersoner eller företag med

<5 anställda

6 500kr

Associate

Företag med

6-24 anställda

14 375kr

Corporate

Företag med

>25 anställda

28 750kr

Premium Members IAB Sverige har åtta Premium Members som vi samarbetar lite bredare med. Läs om hur du kan bli Premium Member här. Industry Partners Våra fem Industry Partners hjälper organisationen att leda utvecklingen inom branschen. Vill du veta mer om hur, läs här.