Här presenterar vi material som avser varumärkesannonsering/branding inom digitala kanaler.

IAB Europe launches Mobile Brand Builders

mobile-brand-buildersIAB Europe har skapat Mobile Brand Builders, en uppsättning av fem mobila varumärkes- och annonsformat som erbjuder en ny annonsmiljö för annonsörer. Den Mobila Brand Builders rekommendationen syftar till att öka varumärkes annonsering i mobilen genom programmatiskt handel genom att förenkla landskapet för mobila annonsformat i Europa och minska de processer och kostnader relaterade till planering och bokning av varumärkes och annonserings kampanjer.

IAB Europe Mobile Brand Builders

brandFrån Räckvidd till Effekt – seminarium 2015

Den 27 januari bjöd IAB Sverige in till ett frukostseminarium där vi pratade om hur du vinner kontroll över tid, effekt och engagemang i ditt digitala varumärkesbyggandet. Vill du synas gäller det att sticka ut – men på rätt sätt för varumärket! Att skapa engagemang i alla led, kräver både kreativitet och mod! Läs mer här.

IAB Europe Metrics och KPIs Bulletin avslöjar att  varumärkesannonsörer söker konsumentinsikt och viewability mätningar (inscreen). Centrala slutsatser avslöjas i denna bulletin:

  •  Varumärkesannonsörer sökbrandadv_IABEuropaer mer information om konsumenterna – som t ex livsstil, mediekonsumtionsbeteenden och veta konsumentens fas i köpbeslutsprocessen och viktigt är också att se till att de levererar relevant reklam vid rätt tidpunkt till konsumenten.
  • För att underlätta planering och handel över mediekanaler, vill varumärkesannonsörers data från målgrupps-paneler som integreras med andra medieundersökningar och då framför allt TV som är viktigare än andra medier.
  • Varumärkesannonsörer vill se en standards för en uppsättning nyckeltal (KPI:er) för att mäta sin avkastning på digitala investeringar.
  • Nyckeltal (KPI:er) som säkerställer sannolikheten att konsumenter rekommendera varumärket och viktigt är också fans/följare samt traditionella nyckeltal (KPI:er) såsom varumärkeskännedom, igenkänning och köpintention.
  • För att driva varumärkesannonsörers digitala investeringar listas olika faktorer i kontaktytan kvalitet är viktig, som viewability (inscreen), tid och brand-safe- miljö.
  • Varumärkesannonsörer vill ha frekventa uppdateringar på deras huvudmålgrupp för att kunna anpassa och optimera sina kampanjer,  varumärken ser information om konsumenten som en nyckelfaktor.
IAB Europe Metrics and KPI’s Bulletin Oktober 2014

IAB Europe/Brand Builders: PC In-Page Brand Advertising Formats Suite – Ad Format Descriptions

IAB Europe har skapat Brand Builders, en svit av sex rekommenderade varumärkes- annonsformat som erbjuder en ny branding miljö till annonsörer. Dessa Brand Builders-format är en del av IAB EurIAB EUrope_BrandBuildersopes arbete med varumärkesreklam. Arbete syftar till att driva varumärkens investeringar till digital annonsering.
Både statiska- och dynamiska- (expandable) annonsformat för varumärken ingår i sviten som  erbjuder varumärkesannonsörers mångfald i sina kampanjer: