Svensk och Internationell Displaystandard 2.1

IAB:s annonsstorlekar har arbetats fram av IAB Sveriges Task Force Display. Dessa riktlinjer är anpassade för marknaden som den ser ut idag och riktlinjerna kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av displaymarknaden i Sverige. Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras nu den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­ standard.

IAB Europe Viewable Impressions White Paper

WhitePaperViewabilityDetta White Paper om viewability impression är ett viktigt steg i IAB Europes strategi att driva varumärkes-investeringar i digital reklam. Det syftar till att utbilda och skapa förtroende. Den lägger grunden för den digital reklamens handel vidare diskussioner om rekommendationer för den europeiska industrin med lokala IABs, mätningsorganisationer och leverantörer. LADDA NER HÄR!

Detta White Paper samlar en rad ledande experter från industrin för att ge:

  • en översikt över det aktuella läget för viewability mätningar i hela Europa
  • positionera viewability inom ramen för den bredare valutan
  • perspektiv från olika intressentgrupper inom digital reklam från ekosystemet
  • centrala definitioner och begrepp
  • En förteckning över de tekniska och kommersiella överväganden för annonshandel
  • andra kvalitetsaspekter

Detta White Paper har officiellt lanserats med ett webinar. För att titta på inspelningen vänligen klicka här

IAB Sverige bjöd in till seminarium om Displayannonsering

Den 18 mars bjöd IAB Sverige in till ett frukostseminarium om display. Task force gruppen för display berättade om uppdateringen av den svenska displaystandarden, nyheter inom displayannonsering, viewability och adblockers som växlades med inbjudna talare. Läs mer om seminariet och se presentationerna här.

Make Measurment Make Sense – Viewability Ad measurment

Under 2011, Association of National Annonsörer (ANA), American Association of Reklambyråer (4A s) och Interactive Advertising Bureau (IAB) samlades för att fixa digital mätningar, av allt att döma den enskilt största hindret för marknadsförare, publicisters och byråers tillväxt . De tre föreningar i Making Measurement Make Sense (3MS), vi är på väg att åstadkomma något som aldrig tidigare uppnåtts i media: en bransch förändring av mediavalutan i syfte att förbättra resultat för alla parter i en transaktion.

Vi är mitt uppe i en anmärkningsvärd förvandling, vari digitala medieaffärer kommer att baseras på exponering för enskilda annonser, inte genomsnitt av flera annonser, som som i traditionella medier.

Med detta dokument vill vi få hela branschen på samma väg mot samarbete och samförstånd för att ge bästa möjliga utfall för det största antalet deltagare på kortast tid.

Övergången från ett levererat intryck till en synlig intryck är ytterligare ett steg till ett större ansvarstagande i digitala medier. Läs mer om arbetet och ta del av en film en beskrivande film av den nya valutan:

Viewable ad measurment