Kantar_Sifo_Small_Logo_CMYKOrvesto Junior 2017 innehåller data om bland annat hur barnen konsumerar media på olika plattformar, digitala aktiviteter, tidsåtgång för mediekonsumtion, påståenden om inställning till reklam, sociala medier med mera. Läs hela rapporten på Kantar-Sifos sida.

 

 

Delade_Meningar150

Delade Meningar 2017
Under februari 2017 har Insight Intelligence i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till digital integritet. Rapporten är en uppföljning på Delade Meningar 2016 och visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt ökar andelen som är oroliga för att information som man delar med sig av används i syften som man inte är bekväm med.

HighPerfTargeting2016GUIDE: High-Performance Retargeting: Strategies for the Modern Marketer (EMEA)

Retargeting ger marknadsförare bästa möjliga avkastning på investeringen genom att leverera skräddarsydda annonser på rätt sätt, vid rätt tid till fördefinierade målgruppssegment. Smarta marknadsförare kan få ut av retargeting ännu mer genom att använda den för att generera intäkter och få värdefull inblick i sina kunders intressen och uppsåt.

AdRoll har tagit fram en guide som du hittar här.