Definitionen av native advertising enligt IAB Sveriges task force;

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.

IAB Sveriges Riktlinjer för Native AdvertisingRiktlinjer Native adv bild_2

Native advertising har blivit ett hett ämne inom annonsmarknaden. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta har IAB Task Force för Native Advertising under våren arbetat med att ta fram riktlinjer för branschen inom området.

Ladda ner Riktlinjer för Native Advertising
Ladda ner Studien om Native Advertising

IAB Europe White Paper: Native Advertising and Content Marketingiabeu_whitepaper_native_image

Det finns många olika faktorer inom Native Advertising och Content Marketing som kan vara utmanande. IAB Europe White Paper: Native Advertising och Content Marketing syftar till att ge insikt i hur Native Advertising kan skapa bättre reklamupplevelser för konsumenten och därmed skapa mer meningsfulla relationer. Den ger också vägledning om nyckelfaktorer för att skapa och distribuera Native Advertising. Ladda ner rapporten här.

IAB Native Advertising seminarium 4 juni 2014

Native advertising har blivit ett hett ämne inom annonsmarknaden. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta bjöd IAB Task Force för Native Advertising den 4 juni 2014 in till ett seminarium. Läs mer här

Intressanta länkar om Native Advertising:

The Future of Mobile is Native – Digital Marketing Magazine 2015-03-06
Ny rapport från IAB UK – Native annonsering står nu för 20% av displayannonseringen och motsvarar 2,756 MRD SEK i UK,
vilket tyder på att varumärken har anammat formatet.
Marknadsförare som nu vill integrera Native i sin mobila strategi, vilka aspekter behöver de överväga? Läs mer i artikeln.