Vad krävs för att nominera?

Gå igenom vår lista steg för steg för att skicka in ett komplett bidrag så enkelt som möjligt:

  • Läs igenom Exempel-nomineringen för att se förväntad standard på inskickat material.
  • Du måste fylla i samtliga kriterier för kategorin du vill tävla i när du nominerar. Ofullständiga nomineringar utesluts.
  • Det är viktigt att alla kriterier besvaras med beskrivande text. Har du en presentation kan texten däri kopieras till ”Case information” på nomineringssiten och presentationen bifogas i PDF-format.
  • Bidrag kan skickas in på engelska.
  • Finns det ingen case-image kan du ladda upp företagets logga.
  • Bifoga gärna material till exempel PDFer och bilder. Vill du länka till exempel en youtube-video kan du kopiera in den under ”Case information” på nomineringssiten.
  • Eventuellt videomaterial som inte ligger på YouTube skickas med mail eller annan överföringsteknik till andersson@iabsverige.se
  • Gå igenom allt material och alla länkar samt ha komplett text för varje kriterium klar innan du klickar på Nominera och skickar in ditt bidrag.
Mixx-logo-transparent

Inför 2018 lägger vi till fler kategorier- de publiceras här i slutet av november 2017. 

Bästa Digitala Kampanj
Direkt Respons

Årets digitala direkt responskampanj är den definierande digitala performance-kampanjen för året. Den visar på uppnådda resultat och hög mätbarhet, utnyttjar mediet och har både fått ett stort genomslag och bevisad effekt.

a) Kort om kampanjbakgrund – syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning
b) Utfall / effekt / genomslag
C) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och performance? Beskriv kampanjens resultat, data som stödjer kampanjens succé.
d) Motivering. Varför ska kampanjen vinna IAB Mixx Award för bästa responskampanj 2017?

Mediebyråer, kreativa byråer, annonsörer, underleverantörer i alla delar av annonsledet kan skicka in nomineringar till den här kategorin.

Innovationskampanj

Innovation – Varumärkeskampanj – En kampanj som syftar till att bygga eller stärka ett varumärke.
Årets digitala innovationskampanj har använt sig av existerande eller ny teknik på ett ytterst relevant sätt och visar på högsta innovationsgrad och nytänk. Det är är den digitala kampanjen för året. Kampanjen utnyttjar mediet och har fått både ett stort genomslag och bevisad effekt.

a) Kort om kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case-beskrivning
b) Utfall / effekt / genomslag
c) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och execution? Hur har innovativa element bidragit till att förstärka kampanjens effekt?
d) Motivering. Varför ska kampanjen vinna IAB Mixx Awards bästa innovationskampanj?

Jury ordförande: 

Bästa Annonsmiljö

Årets annonsmiljö levererar en upplevelse i världsklass till både läsare och annonsörer – med innehåll, form, teknisk leverans och kommersiella produkter som sätter ny standard på den svenska marknaden.

a) Hur arbetar ni för att öka synligheten för annonser, exempelvis med viewability? -Andel annonsering vs redaktionellt material.
b) Hur arbetar ni för att hantera antalet annonser, brus och annonskrockar? – Annonsandel av miljön (brus, krockar, hur många format)
c) Hur arbetar ni med förhållandet/balansen mellan redaktionellt material och annonsering
d) Hur arbetar ni i förhållande till olika skärmar? – Hur ser ni ut på olika skärmar.
e) Hur arbetar ni för ett Annonsvänligt Sverige och för att minska användandet av adblockers?
f) Motivering till varför ni bör vinna IAB Mixx Awards.

Caset bör inkludera uppnådda resultat.

Jury ordförande: 

Bästa Digitala Säljteam

Hur har din organisation hittat nycklar och strategier för att sälja digitala kanaler? Hur har ditt säljteam arbetat kreativt med kunder och byråer för att nå målen? Har ni hittat sätt att förbättra säljprocessen av digitala medier och tjänster?

a) Intäktsutveckling i procentuellökning (ange i procent)
b) Kundnöjdhet/servicegrad (gärna mätbara tal)
c) Kompetensutveckling av teamet (beskriv)
d) Digital innovation (beskriv)
e) Motivering till varför ditt säljteam ska vinna IAB Mixx Award.

Jury ordförande: 

IAB Person of the Year

IAB Sweden person of the Year är ett pris som utses varje år av IAB Sveriges styrelse. Kriterierna för priset är följande:

a) Årlig utmärkelse för framstående insatser i IAB Sveriges Task force-verksamhet eller på annat sätt bidragit med viktig insats för branschen
b) En person som på ett professionellt, kompetent och engagerat sätt driver branschen framåt
c) En förebild som bidrar med positiv energi och som bidragit med väl genomförda handlingar
d) Har alltid digital kommunikation högt på sin agenda
e) Ser till branschens väl och utveckling

Jury ordförande:
Priset utses av IAB Sveriges Styrelse