De fyra tävlingskategorierna med

dess kriterier för Mixx Awards 2017mixx20172

Bästa Digitala Kampanj
Direkt Respons

Årets digitala direkt responskampanj är den definierande digitala performance-kampanjen för året. Den visar på uppnådda resultat och hög mätbarhet, utnyttjar mediet och har både fått ett stort genomslag och bevisad effekt.

a) Kort om kampanjbakgrund – syfte, målsättningar, utmaningar, case/beskrivning
b) Utfall / effekt / genomslag
C) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och performance? Beskriv kampanjens resultat, data som stödjer kampanjens succé.
d) Motivering. Varför ska kampanjen vinna Mixx Award för bästa respons kampanj 2017?

Nominera kan, mediebyråer, kreativa byråer, annonsörer, underleverantörer i alla delar av annonsledet kan skicka in nomineringar till den här kategorin.

Innovationskampanj

Innovation – Varumärkeskampanj – En kampanj som syftar till att bygga eller stärka ett varumärke.
Årets digitala innovationskampanj har använt sig av existerande eller ny teknik på ett ytterst relevant sätt och visar på högsta innovationsgrad och nytänk. Det är är den digitala kampanjen för året. Kampanjen utnyttjar mediet och har fått både ett stort genomslag och bevisad effekt.

a) Kort om kampanjbakgrund: syfte, målsättningar, utmaningar, case beskrivning
b) Utfall / effekt / genomslag
c) Vad är den faktiska innovationen både vad gäller idé och execution? Hur har innovativa element bidragit till att förstärka kampanjens effekt?
d) Motivering. Varför ska kampanjen vinna Mixx Awards bästa innovations kampanj 2017?

Jury ordförande: Kenneth Danielsson, VD Mindshare

Bästa Annonsmiljö

Årets annonsmiljö levererar en upplevelse i världsklass till både läsare och annonsörer – med innehåll, form, teknisk leverans och kommersiella produkter som sätter ny standard på den svenska marknaden.

a) Hur arbetar aktören för att öka synligheten för annonser, exempelvis med viewability? -Andel annonsering vs redaktionellt material.
b) Hur arbetar aktören för att hantera antalet annonser, brus och annonskrockar? – Annonsandel av miljön (brus, krockar, hur många format)
c) Hur arbetar aktören med förhållandet/balansen mellan redaktionellt material och annonsering
d) Hur arbetar aktören i förhållande till olika skärmar? – Hur ser aktören ut på olika skärmar.
e) Hur arbetar aktören för ett Annonsvänligt Sverige och att minska användandet av adblockers?
f) Generell motivering till varför aktören bör vinna.

Caset bör inkludera uppnådda resultat.

Jury ordförande: Fredrik Eriksson, VD OMD

Bästa Digitala Säljteam

Hur har din organisation hittat nycklar och strategier för att sälja digitala kanaler? Hur har ditt säljteam arbetat kreativt med kunder och byråer för att nå målen? Har ni hittat sätt att förbättra säljprocessen av digitala medier och tjänster?

a) Intäktsutveckling i procentuellökning (ange i procent)
b) Kundnöjdhet/servicegrad (gärna mätbara tal)
c) Kompetensutveckling av teamet (beskriv)
d) Digital innovation (beskriv)
e) Motivering till varför ditt säljteam ska vinna Mixx Award 2017.

Jury ordförande: Malin Häger, Försäljningsdirektör, TV4

IV: IAB Person of the Year

IAB Sweden person of the Year är ett pris som utses varje år av IAB Sveriges styrelse. Kriterierna för priset är följande:

a) Årlig utmärkelse för framstående insatser i IAB Sveriges Task force-verksamhet eller på annat sätt bidragit med viktig insats för branschen
b) En person som på ett professionellt, kompetent och engagerat sätt driver branschen framåt
c) En förebild som bidrar med positiv energi och som bidragit med väl genomförda handlingar
d) Har alltid digital kommunikation högt på sin agenda
e) Ser till branschens väl och utveckling

Jury ordförande:
Priset utses av IAB Sveriges Styrelse