seminarium_ny_1

Välkommen till IAB Sveriges seminarier & events hösten 2017.

Se även villkor för anmälan

KOMMANDE EVENT

24 aug IAB Sveriges Styrelseworkshop (endast IABs styrelse)
14 nov Audio Seminarium kl 8:30-10:00, Läkaresällskapet
21 nov Sökmarknadsföring Seminarium kl 8:30-10:00; Armémuseum
12 dec Trendseminarium ”8 minutes” kl 15:00-17:00 + mingel

(ej bokningsbar)

(ej bokningsbar ännu)

(ej bokningsbar ännu)

(ej bokningsbar ännu)

TIDIGARE EVENT

28 apr DOOH Seminarium kl 8:30-10:00
26 apr IAB Årsstämma för medlemmar kl 11:30-12:30 + lunch
28 mar Annonsörslunch Workshop (personlig inbjudan)
24 feb IAB Säljchefslunch Workshop (personlig inbjudan)