FÖRDELAR & NACKDELAR
  • De mest uppenbara är en ökad synbarhet, men också en betydande förbättring i flexibilitet och snabbhet att kunna kommunicera rätt budskap på rätt tid och plats och riktad mot rätt publik. Slutligen finnsfördelar i en ökad intelligens kring ytor som är uppkopplade mot Internet. Här nedan går vi in på dessa.
  • Absolut avgörande för en annonsör är ju att deras reklambudskap når uppmärksamhet hos en målgrupp, och en ökad synbarhet med en ljusstark digital skärm jämfört med en affischerad yta, är en därför en uppenbar förbättring av utomhuskanalen.  De digitala ytorna är idag så pass ljusstarka att de skall fungera lika bra en solig sommardag som på natten, och många ytor justerar sin ljusstyrka utifrån det omgivande ljuset.
  • Till detta skall adderas effekten av de ytor som visar rörlig bild, vilket ännu mer adderar uppmärksamhetsvärde jämfört med en statisk bild. De tester som jämfört uppmärksamhet av en digital yta jämfört med en statisk visar på att både uppmärksamhet av själva ytan, ihågkommandet av reklamen och budskapet ökar – men som all kommunikation så är den kreativa utformningen avgörande för resultatet.
  • En affischerad utomhuskampanj kräver normalt minst en veckas materialtid för att hinna trycka affischer, leverera till uppsättare och att byta material på samtliga ytor i en serie. För att effektivisera denna process så byts därför material under vissa bestämda veckodagar och tider. Till detta så innebär tryckkostnaden ett hinder för att ha allt för många olika annonsmaterial. En digital serie innebär alltså i jämförelse en revolution i flexibilitet och snabbhet, där det i princip inte finns någon begränsning i antalet kreativa material som kan roteras och där byten sker inom minuter. Detta innebär att annonsörer som snabbt behöver komma ut till en bred målgrupp kan göra detta mycket snabbt så länge det finns tillgängligt utrymme.
  • En uppkopplad yta kan också styras med hjälp av tillgänglig data, precis som en bannerannons på Internet. Även om utomhus kan ses som ett brett och primärt varumärkesstärkande media så kan kommunikationen göras mer relevant om vi kan anpassa budskap efter saker som geografisk plats, tid på dygnet, väder, tidtabeller eller mer annonsörsspecifik data. Kan vi kommunicera rätt budskap till rätt personer vid rätt tid och plats så ökar också värdet av denna kontakt. Och den mesta styrningen av kreativa budskap kan göras inom dynamiska ramar vilket innebär en stor effektivisering mot att manuellt behöva anpassa mängder av material.

..

.

  • I jämförelse med traditionell utomhusannonsering så är nackdelarna primärt att utbudet av ytor fortfarande är begränsat, vilket i sin tur innebär en begränsning i möjlig räckvidd.
  • En annan nackdel är att flera annonsörer delar på samma yta i annonsloopen med visningar på mellan 5 och 10 sekunder, som skall jämföras med att man på traditionella ytor sitter uppe som ensam annonsör.
  • Detta sätter följaktligen fokus på den kanske största utmaningen för digital utomhusreklam idag – att det inte ännu finns något marknadsöverskridande sätt att mäta reklamkontakter som nås. Målet är att en gemensam valuta skall vara framtagen under 2017 via Outdoor Impact.