Varför ska man gå Digital Media Manager?

Huvudsyftet är höja kunskapsnivån om digital marknadsföring och dess mediekanaler hos annonsörers marknadsavdelningar. Certifieringen riktar sig i första hand till dig som jobbar med kommunikation, marknadsföring och PR/reklam och vill göra en djupdykning inom det digitala medielandskapet med dess utmaningar och möjligheter.

Vem är behörig?

Utbildningen passar oavsett disciplin eller nivå inom ditt företag: marknadsansvarig/chef, marknadsassistent/koordinator, produktchef, marknadskoordinator, social media manager, online media/digital manager, kommunikationsansvarig/assistent, projektledare etc.

Vad är upplägget?

Introduktionsdag.

Cirka sex veckors självstudier, totalt 35- 40 timmar

Certifieringsprov.

Återträff med praktisk workshop och nätverkande.

Vad innehåller utbildningen?

Del 1: Marknadsföringsmodeller – Nya beslutsprocessen för konsumenten – Omni channel marketing – Traditionell vs digital annonsering – Digitala målgruppsmöjligheter – Värdekedjan – Digitala medieplattformar – Samverkan mellan olika mediekanaler

Del 2: Sök-, Display-, video-, Epost-marknadsföring – Native advertising/content marketing – Mobilannonsering – Programmatisk handel – Data – Sociala medieannonsering – Influencer marketing – Audio – DOOH.

Del 3: Förändring av det digitala medielandskapet – Reklamtrötthet – Synlighet av dina kampanjer – viewability – Mätverktyg – Att välja rätt KPI:er – Utvärdering av digitala kampanjer – Mediematematik – Datadriven annonsering – Intressebaserad annonsering – Marknadsföringens regler och riktlinjer – Attribution – Beställarrollen gentemot din byrå

Kostnad

8.900 kr för deltagare från medlemsföretag
12.500 kr för deltagare från icke medlemsföretag
Medlemsföretag kan boka 3-10 personer mot 25% rabatt på samtliga deltagaravgifter, 10+ personer enligt offert.
Omexamineringsavgift om kandidaten inte klarar den första gången: 950kr medlem / 1200kr icke medlem.